Vibrostamp ca 66 kg

Mer information

Vibrostamp ca 66 kg

Finns i olika fabrikat och modeller

 

Våra hyrdepåer