Vibrostamp 32 kg smal fot

Mer information

Vibrostamp 32 kg smal fot

Stampfots bredd = 140 mm

Kan finnas olika fabrikat

Våra hyrdepåer