Spackelblandare / Bruksvisp

Mer information

Spackelblandare / Bruksvisp

Finns i olika fabrikat och modeller - El eller batteridrivna

Våra hyrdepåer