Sortiment

Vårt mål är att alltid leverera marknadsledande maskinfabrikat. Vi jobbar ständigt med att förnya och bredda vår redan breda maskinpark. Gemensamt för alla maskiner är att vi alltid kontrollerar så att maskinen  är i ett säkert och fullt funktionsdugligt skick innan varje ny uthyrning.

Vi utför alltid service och underhåll enligt tillverkarnas rekommendationer. Vi besiktigar alla besiktningspliktiga fordon, maskiner och övrig utrustning enligt gällande lagar och krav.

Sök produkt Sök

Våra hyrdepåer