Rörkamera

Mer information

Rörkamera

Rörkamera för att se om det är stopp i rören.
Du ser även hur långt in kameran är hela tiden.
Samt att du kan söka upp sonden ovan mark.

Det finns fler modeller av rörkameror, hör av dig med förfrågan

Videoklipp

Våra hyrdepåer