Truckutbildning A+B

Datum: 2020-12-07, tid: 09:00
Plats/ort: Malmö HYRIN

KURSINNEHÅLL

Trucktyper och tillsatsaggregat

Truckens konstruktion

Truckens stabilitet

Material och godshantering

Daglig tillsyn

Trafik och säkerhet

Arbetsmiljö och lagar

Farligt gods

KURSMÅL

Att ge deltagaren de grundläggande kunskaper som krävs för att bli en säker truckförare och undvika/åtgärda de risker som truckanvändning medför.

KURSLÄNGD

2 dagar

KURSINTYG

Intygar att kursdeltagare har genomgått utbildning med godkänt teoretiskt och praktiskt slutprov som följer TLP10.

BOKA KURS

Telefon: 070-876 13 76

Mail: anton@hyrin.se

 

Se alla kommande utbildningar här »

Våra hyrdepåer